Gebruiksvoorwaarden

Onze gewaardeerde klanten:
  • Alle gebruikers die op onze site zijn geregistreerd, hebben het recht om de site te gebruiken met alle functies die voor u beschikbaar zijn en in overeenstemming met het privacybeleid.
  • De verspreiding van vragen op onze website is verboden door sociale media.
  • Het kopiëren of fotograferen van een van de vragen is verboden voor publicatie.
  • In geval van overtreding van de voorgaande bepalingen, zullen passende juridische stappen worden ondernomen.

Privacybeleid

  • Alle gegevens die door ons worden verstrekt tijdens de registratie worden beschermd en opgeslagen in een gecodeerde vorm.
  • Onze site mag nooit gebruikerspecifieke informatie publiceren of verspreiden, tenzij wij algemene sitestatistieken publiceeren.
  • Alle informatie op onze site is het exclusieve eigendom van Alrawi Theorie.