شرایط استفاده/خط مشی رازداری

شرایط استفاده

به مشتریان گرامی ما

• همه کاربران حق دارند از سایت با همه ویژگی های موجود مطابق با شرایط حفظ حریم خصوصی استفاده کنند.

• هیچ سوالى از وب سایت ما ممکن است در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته نشود.

• It is NOT permitted to copy or to take screenshots to any question.

•اسکرین شات های هر سوالى را نمی توان کپی یا گرفته کرد.

شرایط و خط مشی های رازداری

• همه داده های ارائه شده توسط کاربران محافظت شده و رمزگذاری شده ذخیره می شوند.

• ما اجازه نداریم هیچ یک از داده های شخصی کاربران را به اشتراک بگذاریم ، مگر زمانی که آمار کلی در مورد سایت را منتشر کنیم.

• همه داده های وب سایت ما متعلق به نظريه الراوى AlRawi Theorie است.